/
Om oss

ELVB - EL VVS och BYGG AB

business accounting and finance concept

Kundfokus

Transparens

Kvalitet

ELVB – EL VVS och BYGG AB grundades, leds och ägs av Jaroslaw (Jarek) Kuczynski. Jarek är civilingenjör och expert inom bland annat VVS och projektledning inom byggnation. Han har mer än 20 års erfarenhet inom byggnadsbranschen. Jareks gedigna erfarenhet av både ledning och styrning av bolag samt praktiskt arbete inom byggnation, gör att han har en god förståelse av och insikt i alla processer och typer av arbeten inom byggnadsbranschen.

Jarek är född och uppväxt i Polen. Verksamheten i företaget startade i realiteten 2016 i Sverige och omvandlades 2019 till ett aktiebolag.
ELVB följer genom sin anslutning till Byggföretagen och Installatörsföretagen gällande svenska kollektivavtal. Samtliga anställda på företaget omfattas av dessa kollektivavtal.
Idag har ELVB ett 40-tal medarbetare varav de flesta är specialister inom sina specifika områden gällande elinstallation, VVS och byggnation. Personalen vidareutbildas genom externa och interna utbildningar. Medarbetarna har alla erforderliga certifikat och behörigheter inom sina berörda områden. Företaget genomför uppdrag åt både större byggföretag och privatpersoner.
ELVB har som ambition att företaget ska genomsyras av ett aktivt kvalitets- och miljötänk både i ledningen och bland medarbetarna. 
Våra lokaler är belägna på Exportgatan 17A på centrala Hisingen.

20

År av erfarenhet!