ELVB EL VVS OCH BYGG AB 

Rivning / Sanering av asbest och PCB i Göteborg

Vi tillhandahåller förstklassiga tjänster för hantering av asbest och PCB, inklusive noggrann borttagning och grundlig sanering.

FÅ OFFERT FRÅN OSS!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Rivning och sanering till privatpersoner och företag

För att säkerställa en trygg och effektiv sanering av asbest eller PCB är det avgörande att anlita ett professionellt företag.

Vårt erfarna team använder avancerad skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddskläder, handskar och skyddsglasögon, för att garantera din säkerhet.

Vi isolerar och tätar saneringsområdet för att förhindra spridning av fibrer och fuktar material för att minimera damm.

Vi använder specialverktyg och utrustning specifikt utformade för hantering och ser till att allt avfall förpackas och märks korrekt för transport till en godkänd återvinningscentral.

 

Noggrann rengöring och dokumentation

Efter avslutad sanering rengör och dekontaminerar vi alla ytor, verktyg och utrustning noggrant för att garantera en säker miljö. Vi dokumenterar hela saneringsprocessen, inklusive tillstånd, utbildning och avfallshantering, för din trygghet. Dessutom informerar vi alla i närheten av saneringsområdet och vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera exponering.

Kontakta oss idag för en säker, effektiv och ansvarsfull lösning på ditt asbest eller PCB problem!​

info@elvb.se

0790-38 73 87

20 år av erfarenhet!

Idag har ELVB ett 40-tal medarbetare varav de flesta är specialister inom sina specifika områden gällande sanering, rivning, elinstallation, VVS och byggnation.

Personalen vidareutbildas genom externa och interna utbildningar. Medarbetarna har alla erforderliga certifikat och behörigheter inom sina berörda områden. Företaget genomför uppdrag åt både större byggföretag och privatpersoner.

ELVB har som ambition att företaget ska genomsyras av ett aktivt kvalitets- och miljötänk både i ledningen och bland medarbetarna. 

Kundfokus

Transparens

Kvalitet